Glatførebekæmpelse

Vi udfører alle opgaver inden for snerydning og saltning.

Vi spænder fra det lille fortov til det store parkeringsareal.

Vi udfører det på timeløn eller giver dig en fast pris.